1
Neviete, čo so stavebným odpadom? DOVEZTE HO K NÁM

Rok 2015

 

Práce z asfaltov ACo8, ACo11:

 1. Záhradné- výjazd z Lomu Záhradné (860 m2)
 2. Bidovce- parkovisko COOP Jednota (1101 m2)
 3. Huncovce- miestne komunikácie v obci
 4. Dobšiná- vnútroareálové komunikácie, príjazdová cesta
 5. Ostrovany-realizácia asfaltového chodníka na cintoríne (396m2)
 6. Dubovica- prístupová komunikácia, Hotel Holcija
 7. Haniska- vysprávky po kanalizácii, konečné úpravy (4827 m2)
 8. Lesnica-  prístupová cesta k pĺtiam (1044 m2)
 9. Červenica - prístupová komunikácia k cintorínu
 10. Sabinov- parkovisko
 11. Krásnovce- vysprávky rýh  po kanalizácii, konečné úpravy
 12. Kežmarok
 13. Plavnica- miestne komunikácie v obci
 14. Podolinec- regenerácia centrálnej časti mesta Podolinec
 15. Pečovská Nová Ves- živičná úprava miestnej komunikácie (994 m2)
 16. Orkucany- rekonštrukcia miestnej komunikácie (1220 m2)
 17. Sabinov- rekonštrukcia miestnej komunikácie (660m2)
 18. Ždiar
 19. Valaliky-Geča- vysprávky rýh po kanalizácii, konečné úpravy
 20. Vechec- obnova krytu asfaltových plôch
 21. Jakubova Voľa- regenerácia centrálnej časti obce Jakubova Voľa (2676,91m2)
 22. Stará Ľubovňa- parkovisko
 23. Sabinov- asfaltovanie vstupu do polikliniky (302m2)
 24. Sabinov- oprava miestnej komunikácie a chodníka pred pravoslávnou farou
 25. Sabinov- logistické centrum COOP Jednota
 26. Torysa- regenerácia obce Torysa
 27. Lipany- vysprávky pri objekte fara
 28. Lipany- rekonštrukcia komunikácii v MŠ Centrum (315 m2)
 29. Kežmarok- VSE areál rozvodne  (1130m2)
 30. Spišské Podhradie- cesta na Spišský hrad (1500m2)
 31. ZŠ Spišské Podhradie- rekonštrukcia chodníka (390m2)
 32. Sabinov- rekonštrukcia účelovej komunikácie- ul. Jakubovanská
 33. Prakovce- (891m2)
 34. Vyšná Šebastová
 35. RPIC Prešov - areál (1010m2)
 36. Torysa- MK Markovec
 37. Torysa- rekonštrukcia MK Slepá  ulica a Mlynská ulica
 38. Sabinov- oprava chodníka, ul.Jarková
 39. Hrabovec nad Laborcom- miestna komunikácia (866 m2)
 40. Habura- miestna komunikácia (530 m2)
 41. Svidník- parkovisko (1280m2)
 42. Bardejov- parkovisko v areáli hasičskej stanice (1890m2)
 43. Bardejov- asfaltérske práce v objekte garáží Slivtour
 44. Svidník- parkovisko v areáli hasičskej stanice (1168m2)
 45. Lipany-  parkovisko v areáli hasičskej stanice (1281m2)
 46. Lipany- IBV Rovinky prístupová komunikácia (1310m2)
 47. Sabinov- Ul.Kpt.Nálepku (362 m2)
 48. Veľké Kršteňany- vysprávky rýh  po kanalizácií (3000m2)
 49. Valaliky- vysprávky rýh po kanalizácií, konečné úpravy (55000 m2)

 

Pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov:

  

 1. Huncovce
 2. Plavnica

 

 

 

Novinky

Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok spoločnosti CBR s.r.o.

On-line formulár

Vaše meno *  
Email *  
Telefón  
Správa *  
    Údaje označené * sú povinné.


Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formuláru vhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ CBR s.r.o.,so sídlom Hollého 29 Sabinov 083 01, IČO: 45 562 776, zapísane v OR Okresného súdu Prešov, 23096/P a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.

Pre viac infomácií kliknite sem.

 

   

Kontakt

obalka

CBR s. r. o.

HOLLÉHO 29,

083 01 SABINOV


IČO: 45 562 776

DIČ: 2023045255

IČ DPH: SK2023045255

 

tel./fax: 051 - 452 1375

mobil: 0915 814 024

e-mail: cbr@cbr.sk

OTVÁRACIA DOBA

PONDELOK:    7:00 - 16:00
UTOROK:         7:00 - 16:00
STREDA:          7:00 - 16:00
ŠTVRTOK:        7:00 - 16:00
PIATOK:             7:00 - 16:00
SOBOTA:           ZATVORENÉ

© 2023 CBR.sk | Všeobecné výhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET