Rok 2018

 

Práce z asfaltov ACo8,ACo11:

 1. Šarišské Dravce- úprava priestranstvá v okolí obchodu (340m2)
 2. Župčany- rekonštrukcia miestnych komunikácií (2890m2)
 3. Brezovička- areál Materskej školy (250m2)
 4. Podolinec- vo výstavbe
 5. Sedlice- parkovisko pri fare (400 m2)
 6. Šarišské Jastrabie- úprava miestnych komunikácií (750 m2)
 7. Radatice
 8. Ražňany- parkovisko COOP Jednota (290 m2)
 9. Ždiar- (220 m2)
 10. Šarišské Dravce- úprava priestranstva okolo obchodu (340 m2)
 11. Bijacovce- (165 m2)
 12. Lipany-  ihrisko v rómskej osade (475m2)
 13. Mníchovský potok- pokládka asfaltu (300 m2)
 14. Milpoš-  rekonš. miestnych komunikácií a úprava verejných priestranstiev (6366 m2)
 15. Spišská Bela- vysprávky ciest (440 m2)
 16. Lipany- Šejba bytový dom B 3 (914,5 m2)
 17. Krompachy- oprava miestných komunikácií (2096 m2)
 18. Sabinov- Areálove komunikácie firmy EMI (926 m2)
 19. Kamenica - úprava MK (165 m2)
 20. Prešov- firma AGROMIX (271 m2)
 21. Šarišské Sokolovce- Kadako (298 m2)
 22. Šarišské Sokolovce- miestna komunikácia (2267 m2)
 23. Lipany- Hviezdoslavova ul.(1200 m2)
 24. Lipany- cyklochodník- (2485 m2)
 25. Prešov- Dilongová ul. (4840 m2)
 26. Spišské Podhradie- 896 m2
 27. Krivany- oprava miestnych komunikácii (4324 m2)
 28. Plaveč- parkovisko (545 m2)
 29. Lipany- Šejba (914 m2)
 30. Nižný Slávkov- (550 m2)
 31. Bajerov- živičná úprava plôch pred objektom COOP Jednota- (330 m2)
 32. Richvald- úprava verejného priestranstva (570 m2)
 33. Bardejov- areálové komunikácie MŠ - (456 m2)
 34. Gaboltov- miestna komunikácia (1382 m2)
 35. Bardejov- areálové komunikácie( 570 m2)
 36. Poliakovce- úprava verejného priestranstva (1689 m2)
 37. Župčany- miestne komunikácie- (7515 m2)
 38. Geča- oprava komunikácie (2131 m2)
 39. Milpoš- miestne komunikácie v obci (1083 m2)
 40. Seňa- oprava miestnych komunikácií (4982 m2)
 41. Lipany- parkovisko pri MŠ (508 m2)
 42. Bardejov- miestne komunikácie (3160 m2)
 43. Jamník- oprava miestnej komunikácie (2310 m2)
 44. Rovné- obnova a modernizácia obce Rovné (3512 m2)
 45. Červenica- miestna komunikácia (380 m2)
 46. Lipany- vodovod (187 m2)
 47. Doľany- komunikácia (658 m2)
 48. Kyjov- rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci (6259,15 m2)
 49. Spišské Podhradie- oprava chodníkov (753 m2)
 50. Jablonov- miestne komunikácie (595 m2)
 51. Jablonov- realizácia programu spoločných opatrení v obci Jablonov (7856 m2)
 52. Nitrianske Právno
 53. Petrovany-
 54. Kendice- vo výstavbe
 55. Rožkovany
 56. Jakubova Voľa- vo výstavbe
 57. Cigeľ, Koš
 58. Hrabovec
 59. Spišská Teplica
 60. Sedliská

Novinky

Hľadáme šikovných ľudí s vôľou pracovať v oblasti stavebníctva. Spracovanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutej osoby bude vykonané v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.

On-line formulár

Vaše meno *  
Email *  
Telefón  
Správa *  
    Údaje označené * sú povinné.


Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formuláru vhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ CBR s.r.o.,so sídlom Hollého 29 Sabinov 083 01, IČO: 45 562 776, zapísane v OR Okresného súdu Prešov, 23096/P a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.

Pre viac infomácií kliknite sem.

 

   

Kontakt

obalka

CBR, s. r. o.

HOLLÉHO 29,

083 01 SABINOV


IČO: 45 562 776

DIČ: 2023045255

IČ DPH: SK2023045255

 

tel./fax: 051 - 452 1375

mobil: 0905 819 262

e-mail: cbr@cbr.sk

© 2019 CBR.sk | Všeobecné výhlásenie | Ochrana osobných údajov | Cookies | Design by SIXNET