Rok 2019

 

 Zrealizované stavby v roku 2022

 1. 1. Vodovod Radošovce - Spätné úpravy miestných a štátných komunikácií po výstavbe vodovodu

  2. Obec Radošovce - Oprava miestnych komunikácií v obci Radošovce I. etapa

  3. Obec Radošovce - Oprava miestnych komunikácií v obci Radošovce II. etapa

  4. Prístupová komunikacia k skládke komunálneho odpadu Ražňany

  5. Rekonštrukcia spevnených plôch a prístupovej komunikácie k objektu COOP Jednota M. Šariš

  6. Rekonštrukcia zasobovacej plochy k objektu COOP Jednota Svinia

  7. Rekonštrukcia parkovacej a zasobovacej plochy objektu COOP Jednota Sokoľ

  8. Rekonštrukcia spevnených plôch a výstavba požiarnej nádrže objektu COOP Jednota Chminianská Nová Ves

  9. Premostenie - komunikácie v Rožkovanoch - objekt - asfaltové plochy 

  10. Asfaltové plochy - Lávky v obci Rožkovany

  11. Rekonštrukcia spevnej plochy - Dvor k RD

  12. Spätné úpravy po dobudovaní kanalizácie - ČOV Orkucany

  13. Spätné úpravy po realizácií vymeny teplovodného potrubia v meste Stará Ľubovňa

  14. Realizácia asfaltov prístupovej komunikácie k Vodojemu - Lipany

  15. Realizácia asfaltových chodníkov - SOŠ Kežmarok

  16. Realizácia asfaltových plôch v obci Marhaň

  17. Realizácia asfaltových plôch - zelena infraštrukúta Veľka Lomnica

  18. Príjazdová komunikácia a chodník k OcÚ a MŠ Gregorovce - rekonštrukcia

  19. Realizácia asfaltových plôch - IBV Sabinov 

  20. Realizácia asfaltových plôch -  Svidník - rekonštrukcia el. rozvodne

  21. Realizácia asfaltových plôch - FRESH Ľubotice

  22. Realizácia asfaltových plôch - Obec Dubovica

  23. Realizácia asfaltových plôch - Lipany

  24. Realizácia asfaltových plôch - rekonštrukcia zastávky Plaveč

  25. Obnova asfaltového krytu Gľace - Lipany

  26. Oprava chodníka na Sabinovskej ulici v Lipanoch

  27. Jakubova Voľa, rekonštrukcia komunikácie a výstavba chodníka pre IBV k Rožkovanom

  28. Rekonštrukcia miestnych komunikácií po povodni - Obec Jarabina

  29. Oprava miestnách komunikácií v obci Kamenica

  30. Realizácia asfaltových plôch k rómskej osade Krivany

  31. Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

  32. Obnova krytov asfaltov v obci Kurov

  33. Oprava miestných komunikácií v obci Kyjov

  34. Oprava arealových komunikácií Rolnickej spoločnosti Kyjov

  35. Ostrovany dobudovanie technickej infraštrutúry - chodníky a miestná komunikácia

  36. Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov za učelom zlepšenia dostupmnosti služieb v obci Vojčice - rekonštrukcia a výstavba chodníkov

  37. Rekonštrukcia a dobudovanie vjazdov a rigola v obci Vojčice

  38. Spätné úpravy po výstavbe kanalizácie v obci Jakubovany

  39.  Realizácia asfaltov - umývacie centrum Spišská Nová Ves

  40. Realizácia panelovej komunikácie do kameňolomu VSK Záhradne - II. etapa

   

Novinky

Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok spoločnosti CBR s.r.o.

On-line formulár

Vaše meno *  
Email *  
Telefón  
Správa *  
    Údaje označené * sú povinné.


Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formuláru vhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ CBR s.r.o.,so sídlom Hollého 29 Sabinov 083 01, IČO: 45 562 776, zapísane v OR Okresného súdu Prešov, 23096/P a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.

Pre viac infomácií kliknite sem.

 

   

Kontakt

obalka

CBR s. r. o.

HOLLÉHO 29,

083 01 SABINOV


IČO: 45 562 776

DIČ: 2023045255

IČ DPH: SK2023045255

 

tel./fax: 051 - 452 1375

mobil: 0915 814 024

e-mail: cbr@cbr.sk

OTVÁRACIA DOBA

V období od 22.12.2022 do 31.1.2023 bude stredisko ZATVORENÉ.

PONDELOK     8:00 - 12.00
UTOROK          ZATVORENÉ
STREDA          13:00 - 15:00
ŠTVRTOK        ZATVORENÉ
PIATOK            8:00 - 12.00
SOBOTA          ZATVORENÉ

© 2023 CBR.sk | Všeobecné výhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET