1
Neviete, čo so stavebným odpadom vyprodukovaným pri Vašej činnosti?

Predaj štrku, piesku a štrkopiesku

 

Spoločnosť CBR s. r. o.zabezpečuje produkciu štrkov a kamenív vo viac ako 325 frakciách. V snahe komplexného uspokojovania zákazníkov zabezpečujeme dodávky materiálov z celej našej ponuky k zákazníkom určeného miesta na území SR ale i v zahraničí.

 

K dispozícii máme štrky: netriedená (riečne) a triedené.

 

Triedené štrky máme drvené alebo premývané vo frakciách:  0-4 (piesok); 4-8; 8-16; 16+.

 

Certifikáty

 

ES - Certifikát vnútropodnikovej kontroly - kamenivo

 

Príloha certifikátu

Novinky


On-line formulár

Vaše meno *  
Email *  
Telefón  
Správa *  
    Údaje označené * sú povinné.


Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formuláru vhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ CBR s.r.o.,so sídlom Hollého 29 Sabinov 083 01, IČO: 45 562 776, zapísane v OR Okresného súdu Prešov, 23096/P a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.

Pre viac infomácií kliknite sem.

 

   

Kontakt

obalka

CBR, s. r. o.

HOLLÉHO 29,

083 01 SABINOV


IČO: 45 562 776

DIČ: 2023045255

IČ DPH: SK2023045255

 

tel./fax: 051 - 452 1375

mobil: 0905 819 262

e-mail: cbr@cbr.sk

© 2021 CBR.sk | Všeobecné výhlásenie | Ochrana osobných údajov | Cookies | Design by SIXNET