1
Neviete, čo so stavebným odpadom? DOVEZTE HO K NÁM

Stavebný odpad

Spoločnosť CBR, s.r.o. sa zaoberá zhodnocovaním a podnikaním v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom.

 

cbr

Nakladanie s odpadom


Naša spoločnosť sa snaží poskytovať služby v oblasti nakladania s odpadom a jeho následnou recykláciou pomocou mobilných zariadení. Zámerom spoločnosti je zhodnocovanie stavebného odpadu na materiál na následné použitie, ako podklad pre stavbu ciest a ďalšie inžinierske stavby.

 

 

Neznečisťovanie ŽP

 

Snahou spoločnosti je v plnej miere vychádzať v ústrety klientom, pružne reagovať na ich potreby, spĺňať zákonom predpísané normy a tiež ísť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. S odpadmi spoločnosť nakladá tak, aby sa predišlo znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia a aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v dôsledku produkcie odpadov. Prvoradou snahou spoločnosti je aby odpady boli v maximálnej možnej miere využívané a až potom zneškodňované.

Novinky

Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok spoločnosti CBR s.r.o.

On-line formulár

Vaše meno *  
Email *  
Telefón  
Správa *  
    Údaje označené * sú povinné.


Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formuláru vhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ CBR s.r.o.,so sídlom Hollého 29 Sabinov 083 01, IČO: 45 562 776, zapísane v OR Okresného súdu Prešov, 23096/P a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.

Pre viac infomácií kliknite sem.

 

   

Kontakt

obalka

CBR s. r. o.

HOLLÉHO 29,

083 01 SABINOV


IČO: 45 562 776

DIČ: 2023045255

IČ DPH: SK2023045255

 

tel./fax: 051 - 452 1375

mobil: 0915 814 024

e-mail: cbr@cbr.sk

OTVÁRACIA DOBA

PONDELOK:    7:00 - 16:00
UTOROK:         7:00 - 16:00
STREDA:          7:00 - 16:00
ŠTVRTOK:        7:00 - 16:00
PIATOK:             7:00 - 16:00
SOBOTA:           ZATVORENÉ

© 2023 CBR.sk | Všeobecné výhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET